Zijn opleidingen een juridische verplichting, investering, kostenpost of onmisbaar in een futurproof bedrijf?
Tips

Zijn opleidingen een juridische verplichting, investering, kostenpost of onmisbaar in een futurproof bedrijf?

In zowel Europa als België wordt levenslang leren als cruciaal beschouwd en onmisbaar in de huidige arbeidsmarkt.

De nieuwe verplichtingen vanaf 2023

Vanaf 2023 zijn werkgevers verplicht om jaarlijks een opleidingsplan op te stellen voor ondernemingen met minstens 20 werknemers, uiterlijk op 31 maart. Daarnaast is er het individuele opleidingsrecht voor elke werknemer dat vanaf 2024 5 dagen opleidingen voorziet. 

Een derde onderdeel van drieluik van opleidingsmaatregelen is de oprichting van de Federal Learning Account (FLA). Bedoeling is dat deze FLA operationeel zou zijn vanaf 1 april 2024.

De FLA beoogt de uitoefening van individuele opleidingsrechten te vergemakkelijken, opleidingskredieten te beheren en inzetbaarheid te bevorderen.

Naast de arbeidsdeal kenden we ook nog de TWPC-richtlijn die eveneens in nationale wetgeving werd omgezet, waardoor werkgevers verplichte opleidingen kostenloos aan hun werknemers moeten aanbieden.  

Opleidingen en kosten: het scholingsbeding

Naast deze wetten zijn er verplichte opleidingen op basis van de TWPC-richtlijn, zoals kostenloze trainingen die werkgevers moeten aanbieden. Sommige opleidingen, zoals MBA’s, vallen niet onder sectorfondsen. Hier komt het scholingsbeding om de hoek kijken, waarbij werknemers een deel van de opleidingskosten terugbetalen als ze vroegtijdig vertrekken.

KMO-ondersteuning en Educatief Verlof

Kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen en Brussel kunnen gebruikmaken van de KMO-portefeuille. Educatief verlof, dat regionaal geregeld wordt, biedt werknemers het recht om afwezig te zijn voor erkende opleidingen, met behoud van loon.

Initiatieven voor Werknemers

Naast onder andere het gemotiveerd tijdskrediet in het kader van opleidingen, stimuleren ook de verschillende regio’s leren en werken op de werkvloer. Verschillende premies, zoals de Vlaamse aanmoedigingspremie en opleidingscheques, ondersteunen werknemers financieel bij hun educatieve inspanningen.

03
Let's talk

Klaar om te groeien?

Let's talk business